הטיית הפועל לִנְחוֹר (lin'khor) בעברית

Flag לִנְחֹר לִנְחוֹר - נוֹחֵר [ lin'khor - nokher ]
Flag snore; grunt

הווה

זכר

אני/אתה/הוא נוֹחֵר
nokher
אנחנו/אתם/הן נוֹחֲרִים
nokharim

נקבה

אני/את/היא נוֹחֶרֶת
nokherett
אנחנו/אתן/הן נוֹחֲרוֹת
nokharott

עבר

nakhar'ti

זכר

nakhar'ta
הוא נָחַר
nakhar

נקבה

nakhar'te
nakharah
אנחנו נָחַרְנוּ
nakhar'nu
nekhar'tem
nakharu
nekhar'tenn
nakharu

עתיד

en'khar

זכר

tin'khar
yin'khar

נקבה

tin'khari
tin'khar
אנחנו נִנְחַר
nin'khar
tin'kharu
yin'kharu
tin'kharu
yin'kharu

ציווי

זכר

אתה נְחַר
nekhar
nakharu

נקבה

nakhari
nakharu