הטיית הפועל לִנְטוֹר (lin'tor) בעברית

Flag לִנְטֹר לִנְטוֹר - נוֹטֵר [ lin'tor - noter ]
Flag resent

הווה

זכר

אני/אתה/הוא נוֹטֵר
noter
אנחנו/אתם/הן נוֹטְרִים
not'rim

נקבה

אני/את/היא נוֹטֶרֶת
noterett
אנחנו/אתן/הן נוֹטְרוֹת
not'rott

עבר

natar'ti

זכר

natar'ta
הוא נָטַר
natar

נקבה

natar'te
nat'rah
אנחנו נָטַרְנוּ
natar'nu
netar'tem
nat'ru
netar'tenn
nat'ru

עתיד

אני אֶטּוֹר אֶטֹּר
etor

זכר

אתה תִּיטּוֹר תִּטֹּר
titor
הוא יִיטּוֹר יִטֹּר
yitor

נקבה

את תִּיטְּרִי תִּטְּרִי
titeri
היא תִּיטּוֹר תִּטֹּר
titor
אנחנו נִיטּוֹר נִטֹּר
nitor
אתם תִּיטְּרוּ תִּטְּרוּ
titeru
הם יִיטְּרוּ יִטְּרוּ
yiteru
אתן תִּיטְּרוּ תִּטְּרוּ
titeru
הן יִיטְּרוּ יִטְּרוּ
yiteru

ציווי

זכר

אתה טוֹר טֹר
tor
אתם טְרוּ
teru

נקבה

את טְרִי
teri
אתן נִטְרוּ טֹרְנָה
nit'ru