הטיית הפועל לִנְעוֹל (lin'ol) בעברית

Flag לִנְעֹל לִנְעוֹל - נוֹעֵל [ lin'ol - no'el ]
Flag lock; wear; put

הווה

זכר

אני/אתה/הוא נוֹעֵל
no'el
אנחנו/אתם/הן נוֹעֲלִים
no'alim

נקבה

אני/את/היא נוֹעֶלֶת
no'elett
אנחנו/אתן/הן נוֹעֲלוֹת
no'alott

עבר

na'al'ti

זכר

na'al'ta
הוא נָעַל
na'al

נקבה

na'al'te
na'alah
אנחנו נָעַלְנוּ
na'al'nu
ne'al'tem
na'alu
ne'al'tenn
na'alu

עתיד

en'al

זכר

tin'al
yin'al

נקבה

tin'ali
tin'al
אנחנו נִנְעַל
nin'al
tin'alu
yin'alu
tin'al'nah
tin'al'nah

ציווי

זכר

אתה נְעַל
ne'al
na'alu

נקבה

na'ali
na'alu