הטיית הפועל לִנְעוֹץ (lin'ots) בעברית

Flag לִנְעֹץ לִנְעוֹץ - נוֹעֵץ [ lin'ots - no'ets ]
Flag stick; pin; plunge

הווה

זכר

אני/אתה/הוא נוֹעֵץ
no'ets
אנחנו/אתם/הן נוֹעֲצִים
no'atsim

נקבה

אני/את/היא נוֹעֶצֶת
no'etsett
אנחנו/אתן/הן נוֹעֲצוֹת
no'atsott

עבר

na'ats'ti

זכר

na'ats'ta
הוא נָעַץ
na'ats

נקבה

na'ats'te
na'atsah
אנחנו נָעַצְנוּ
na'ats'nu
ne'ats'tem
na'atsu
ne'ats'tenn
na'atsu

עתיד

en'ats

זכר

tin'ats
yin'ats

נקבה

tin'atsi
tin'ats
אנחנו נִנְעַץ
nin'ats
tin'atsu
yin'atsu
tin'atsu
tin'ats'nah

ציווי

זכר

אתה נְעַץ
ne'ats
na'atsu

נקבה

na'atsi
na'atsu