הטיית הפועל לִקְבּוֹץ (liq'bots) בעברית

Flag לִקְבֹּץ לִקְבּוֹץ - קוֹבֵץ [ liq'bots - qovets ]

הווה

זכר

אני/אתה/הוא קוֹבֵץ
qovets
אנחנו/אתם/הן קוֹבְצִים
qov'tsim

נקבה

אני/את/היא קוֹבֶצֶת
qovetsett
אנחנו/אתן/הן קוֹבְצוֹת
qov'tsott

עבר

qavats'ti

זכר

qavats'ta
הוא קָבַץ
qavats

נקבה

qavats'te
qav'tsah
אנחנו קָבַצְנוּ
qavats'nu
qevats'tem
qav'tsu
qevats'tenn
qav'tsu

עתיד

אני אֶקְבּוֹץ אֶקְבֹּץ
eq'bots

זכר

אתה תִּקְבּוֹץ תִּקְבֹּץ
tiq'bots
הוא יִקְבּוֹץ יִקְבֹּץ
yiq'bots

נקבה

tiq'betsi
היא תִּקְבּוֹץ תִּקְבֹּץ
tiq'bots
אנחנו נִקְבּוֹץ נִקְבֹּץ
niq'bots
tiq'betsu
yiq'betsu
אתן תִּקְבּוֹצְנָה תִּקְבֹּצְנָה
tiq'bots'nah
הן תִּקְבּוֹצְנָה תִּקְבֹּצְנָה
tiq'bots'nah

ציווי

זכר

אתה קְבוֹץ קְבֹץ
qevots
qiv'tsu

נקבה

qiv'tsi
אתן קְבוֹצְנָה קְבֹצְנָה
qevots'nah

בינוני פעול

זכר

אתה קָבוּץ
qavuts
qevutsim

נקבה

qevutsah
qevutsott