הטיית הפועל לִרְחוֹק (lir'khoq) בעברית

Flag לִרְחֹק לִרְחוֹק - רוֹחֵק [ lir'khoq - rokheq ]

הווה

זכר

אני/אתה/הוא רוֹחֵק
rokheq
אנחנו/אתם/הן רוֹחֲקִים
rokhaqim

נקבה

אני/את/היא רוֹחֶקֶת
rokheqett
אנחנו/אתן/הן רוֹחֲקוֹת
rokhaqott

עבר

rakhaq'ti

זכר

rakhaq'ta
הוא רָחַק
rakhaq

נקבה

rakhaq'te
rakhaqah
אנחנו רָחַקְנוּ
rakhaq'nu
rekhaq'tem
rakhaqu
rekhaq'tenn
rakhaqu

עתיד

er'khaq

זכר

tir'khaq
yir'khaq

נקבה

tir'khaqi
tir'khaq
אנחנו נִרְחַק
nir'khaq
tir'khaqu
yir'khaqu
tir'khaq'nah
yir'khaqu

ציווי

זכר

אתה רְחַק
rekhaq
rakhaqu

נקבה

rakhaqi
rakhaqu