הטיית הפועל לִרְמוֹז (lir'moz) בעברית

Flag לִרְמֹז לִרְמוֹז - רוֹמֵז [ lir'moz - romez ]
Flag imply; suggest; clue

הווה

זכר

אני/אתה/הוא רוֹמֵז
romez
אנחנו/אתם/הן רוֹמְזִים
rom'zim

נקבה

אני/את/היא רוֹמֶזֶת
romezett
אנחנו/אתן/הן רוֹמְזוֹת
rom'zott

עבר

ramaz'ti

זכר

ramaz'ta
הוא רָמַז
ramaz

נקבה

ramaz'te
ram'zah
אנחנו רָמַזְנוּ
ramaz'nu
remaz'tem
ram'zu
remaz'tenn
ram'zu

עתיד

אני אֶרְמוֹז אֶרְמֹז
er'moz

זכר

אתה תִּרְמוֹז תִּרְמֹז
tir'moz
הוא יִרְמוֹז יִרְמֹז
yir'moz

נקבה

tir'm'zi
היא תִּרְמוֹז תִּרְמֹז
tir'moz
אנחנו נִרְמוֹז נִרְמֹז
nir'moz
tir'm'zu
yir'm'zu
אתן תִּרְמְזוּ תִּרְמֹזְנָה
tir'm'zu
הן יִרְמְזוּ תִּרְמֹזְנָה
yir'm'zu

ציווי

זכר

אתה רְמוֹז רְמֹז
remoz
rim'zu

נקבה

rim'zi
אתן רִמְזוּ רְמֹזְנָה
rim'zu

בינוני פעול

זכר

אתה רָמוּז
ramuz
remuzim

נקבה

remuzah
remuzott