הטיית הפועל לִרְעוֹב (lir'ov) בעברית

Flag לִרְעֹב לִרְעוֹב - רוֹעֵב [ lir'ov - ro'ev ]
Flag starve; go hungry

הווה

זכר

אני/אתה/הוא רוֹעֵב
ro'ev
אנחנו/אתם/הן רוֹעֲבִים
ro'avim

נקבה

אני/את/היא רוֹעֶבֶת
ro'evett
אנחנו/אתן/הן רוֹעֲבוֹת
ro'avott

עבר

ra'av'ti

זכר

ra'av'ta
הוא רָעַב
ra'av

נקבה

ra'av'te
ra'avah
אנחנו רָעַבְנוּ
ra'av'nu
re'av'tem
ra'avu
re'av'tenn
ra'avu

עתיד

er'av

זכר

tir'av
yir'av

נקבה

tir'avi
tir'av
אנחנו נִרְעַב
nir'av
tir'avu
yir'avu
tir'av'nah
tir'av'nah

ציווי

זכר

אתה רְעַב
re'av
ra'avu

נקבה

ra'avi
re'av'nah