הטיית הפועל לִרְעוֹשׁ (lir'osh) בעברית

Flag לִרְעֹשׁ לִרְעוֹשׁ - רוֹעֵשׁ [ lir'osh - ro'esh ]

הווה

זכר

אני/אתה/הוא רוֹעֵשׁ
ro'esh
אנחנו/אתם/הן רוֹעֲשִׁים
ro'ashim

נקבה

אני/את/היא רוֹעֶשֶׁת
ro'eshett
אנחנו/אתן/הן רוֹעֲשׁוֹת
ro'ashott

עבר

ra'ash'ti

זכר

ra'ash'ta
הוא רָעַשׁ
ra'ash

נקבה

ra'ash'te
ra'ashah
ra'ash'nu
re'ash'tem
ra'ashu
re'ash'tenn
ra'ashu

עתיד

er'ash

זכר

tir'ash
yir'ash

נקבה

tir'ashi
tir'ash
אנחנו נִרְעַשׁ
nir'ash
tir'ashu
yir'ashu
tir'ashu
yir'ashu

ציווי

זכר

אתה רְעַשׁ
re'ash
ra'ashu

נקבה

ra'ashi
ra'ashu