הטיית הפועל לִרְעוֹת (lir'ott) בעברית

Flag לִרְעוֹת - רוֹעֶה [ lir'ott - ro'eh ]
Flag herd; graze; pasture

הווה

זכר

אני/אתה/הוא רוֹעֶה
ro'eh
אנחנו/אתם/הן רוֹעִים
ro'im

נקבה

אני/את/היא רוֹעָה
ro'ah
אנחנו/אתן/הן רוֹעוֹת
ro'ott

עבר

ra'iti

זכר

ra'ita
הוא רָעָה
ra'ah

נקבה

ra'itt
ra'atah
אנחנו רָעִינוּ
ra'inu
re'item
הם רָעוּ
ra'u
re'itenn
הן רָעוּ
ra'u

עתיד

er'eh

זכר

tir'eh
yir'eh

נקבה

tir'i
tir'eh
אנחנו נִרְעֶה
nir'eh
tir'u
yir'u
tir'u
yir'u

ציווי

זכר

אתה רְעֵה
re'eh
אתם רְעוּ
re'u

נקבה

את רְעִי
re'i
re'eynah