הטיית הפועל לִשְׁאוֹג (lish'og) בעברית

Flag לִשְׁאֹג לִשְׁאוֹג - שׁוֹאֵג [ lish'og - shoeg ]
Flag roar; bellow

הווה

זכר

אני/אתה/הוא שׁוֹאֵג
shoeg
אנחנו/אתם/הן שׁוֹאֲגִים
shoagim

נקבה

אני/את/היא שׁוֹאֶגֶת
shoegett
אנחנו/אתן/הן שׁוֹאֲגוֹת
shoagott

עבר

shaag'ti

זכר

shaag'ta
הוא שָׁאַג
shaag

נקבה

shaag'te
shaagah
shaag'nu
sheag'tem
shaagu
sheag'tenn
shaagu

עתיד

esh'ag

זכר

tish'ag
yish'ag

נקבה

tish'agi
tish'ag
אנחנו נִשְׁאַג
nish'ag
tish'agu
yish'agu
tish'agu
yish'agu

ציווי

זכר

אתה שְׁאַג
sheag
shaagu

נקבה

shaagi
sheag'nah