הטיית הפועל לִשְׁחוֹק (lish'khoq) בעברית

Flag לִשְׁחֹק לִשְׁחוֹק - שׁוֹחֵק [ lish'khoq - shokheq ]
Flag erode; weep; wear

הווה

זכר

אני/אתה/הוא שׁוֹחֵק
shokheq
אנחנו/אתם/הן שׁוֹחֲקִים
shokhaqim

נקבה

אני/את/היא שׁוֹחֶקֶת
shokheqett
אנחנו/אתן/הן שׁוֹחֲקוֹת
shokhaqott

עבר

shakhaq'ti

זכר

shakhaq'ta
הוא שָׁחַק
shakhaq

נקבה

shakhaq'te
shakhaqah
shakhaq'nu
shekhaq'tem
shakhaqu
shekhaq'tenn
shakhaqu

עתיד

esh'khaq

זכר

tish'khaq
yish'khaq

נקבה

tish'khaqi
tish'khaq
אנחנו נִשְׁחַק
nish'khaq
tish'khaqu
yish'khaqu
tish'khaq'nah
tish'khaq'nah

ציווי

זכר

אתה שְׁחַק
shekhaq
shakhaqu

נקבה

shakhaqi
shekhaq'nah