הטיית הפועל לִשְׁעוֹט (lish'ott) בעברית

Flag לִשְׁעֹט לִשְׁעוֹט - שׁוֹעֵט [ lish'ott - sho'ett ]

הווה

זכר

אני/אתה/הוא שׁוֹעֵט
sho'ett
אנחנו/אתם/הן שׁוֹעֲטִים
sho'atim

נקבה

אני/את/היא שׁוֹעֶטֶת
sho'etett
אנחנו/אתן/הן שׁוֹעֲטוֹת
sho'atott

עבר

sha'at'ti

זכר

sha'at'ta
הוא שָׁעַט
sha'att

נקבה

sha'at'te
sha'atah
sha'at'nu
she'at'tem
sha'atu
she'at'tenn
sha'atu

עתיד

esh'att

זכר

tish'att
yish'att

נקבה

tish'ati
tish'att
אנחנו נִשְׁעַט
nish'att
tish'atu
yish'atu
tish'at'nah
tish'at'nah

ציווי

זכר

אתה שְׁעַט
she'att
sha'atu

נקבה

sha'ati
she'at'nah