הטיית הפועל לִשְׂחוֹת (lis'khott) בעברית

Flag לִשְׂחוֹת - שׂוֹחֶה [ lis'khott - sokheh ]
Flag swim

הווה

זכר

אני/אתה/הוא שׂוֹחֶה
sokheh
אנחנו/אתם/הן שׂוֹחִים
sokhim

נקבה

אני/את/היא שׂוֹחָה
sokhah
אנחנו/אתן/הן שׂוֹחוֹת
sokhott

עבר

sakhiti

זכר

sakhita
הוא שָׂחָה
sakhah

נקבה

sakhitt
sakhatah
אנחנו שָׂחִינוּ
sakhinu
sekhitem
sakhu
sekhitenn
sakhu

עתיד

es'kheh

זכר

tis'kheh
yis'kheh

נקבה

tis'khi
tis'kheh
אנחנו נִשְׂחֶה
nis'kheh
tis'khu
yis'khu
tis'kheynah
yis'khu

ציווי

זכר

אתה שְׂחֵה
sekheh
אתם שְׂחוּ
sekhu

נקבה

sekhi
sekheynah