הטיית הפועל לִתְחוֹם (lit'khom) בעברית

Flag לִתְחֹם לִתְחוֹם - תּוֹחֵם [ lit'khom - tokhem ]
Flag field; zone

הווה

זכר

אני/אתה/הוא תּוֹחֵם
tokhem
אנחנו/אתם/הן תּוֹחֲמִים
tokhamim

נקבה

אני/את/היא תּוֹחֶמֶת
tokhemett
אנחנו/אתן/הן תּוֹחֲמוֹת
tokhamott

עבר

takham'ti

זכר

takham'ta
הוא תָּחַם
takham

נקבה

takham'te
takhamah
takham'nu
tekham'tem
takhamu
tekham'tenn
takhamu

עתיד

et'kham

זכר

tit'kham
yit'kham

נקבה

tit'khami
tit'kham
אנחנו נִתְחַם
nit'kham
tit'khamu
yit'khamu
tit'kham'nah
tit'kham'nah

ציווי

זכר

אתה תְּחַם
tekham
takhamu

נקבה

takhami
takhamu