הטיית הפועל לִתְעוֹת (lit'ott) בעברית

Flag לִתְעוֹת - תּוֹעֶה [ lit'ott - to'eh ]
Flag wander; stray

הווה

זכר

אני/אתה/הוא תּוֹעֶה
to'eh
אנחנו/אתם/הן תּוֹעִים
to'im

נקבה

אני/את/היא תּוֹעָה
to'ah
אנחנו/אתן/הן תּוֹעוֹת
to'ott

עבר

ta'iti

זכר

ta'ita
הוא תָּעָה
ta'ah

נקבה

ta'itt
ta'atah
אנחנו תָּעִינוּ
ta'inu
te'item
ta'u
te'itenn
ta'u

עתיד

et'eh

זכר

tit'eh
yit'eh

נקבה

tit'i
tit'eh
אנחנו נִתְעֶה
nit'eh
tit'u
yit'u
tit'u
yit'u

ציווי

זכר

אתה תְּעֵה
te'eh
אתם תְּעוּ
te'u

נקבה

te'i
אתן תְּעוּ
te'u