הטיית הפועל לֶאֱבוֹד (leevod) בעברית

Flag לֶאֱבֹד לֶאֱבוֹד - אוֹבֵד [ leevod - oved ]

הווה

זכר

אני/אתה/הוא אוֹבֵד
oved
אנחנו/אתם/הן אוֹבְדִים
ov'dim

נקבה

אני/את/היא אוֹבֶדֶת
ovedett
אנחנו/אתן/הן אוֹבְדוֹת
ov'dott

עבר

avad'ti

זכר

avad'ta
הוא אָבַד
avad

נקבה

avad'te
av'dah
אנחנו אָבַדְנוּ
avad'nu
avad'tem
av'du
avad'tenn
av'du

עתיד

אני אוֹבַד אֹבַד
ovad

זכר

tovad
הוא יֹאבַד
yovad

נקבה

tov'di
tovad
אנחנו נֹאבַד
novad
tov'du
yov'du
tov'du
yov'du

ציווי

זכר

אתה אֱבוֹד אֱבֹד
evod
iv'du

נקבה

iv'di
אתן אִבְדוּ אֱבֹדְנָה
iv'du

בינוני פעול

זכר

אתה אָבוּד
avud
avudim

נקבה

avudah
avudott