הטיית הפועל לַחְמוֹד (lakh'mod) בעברית

Flag לַחְמֹד לַחְמוֹד - חוֹמֵד [ lakh'mod - khomed ]
Flag covet

הווה

זכר

אני/אתה/הוא חוֹמֵד
khomed
אנחנו/אתם/הן חוֹמְדִים
khom'dim

נקבה

אני/את/היא חוֹמֶדֶת
khomedett
אנחנו/אתן/הן חוֹמְדוֹת
khom'dott

עבר

khamad'ti

זכר

khamad'ta
הוא חָמַד
khamad

נקבה

khamad'te
kham'dah
אנחנו חָמַדְנוּ
khamad'nu
khamad'tem
kham'du
khamad'tenn
kham'du

עתיד

אני אֶחְמּוֹד אֶחְמֹּד
ekh'mod

זכר

אתה תַּחְמּוֹד תַּחְמֹּד
takh'mod
הוא יַחְמּוֹד יַחְמֹּד
yakh'mod

נקבה

takh'medi
היא תַּחְמּוֹד תַּחְמֹּד
takh'mod
אנחנו נַחְמּוֹד נַחְמֹּד
nakh'mod
takh'medu
yakh'medu
אתן תַּחְמְּדוּ תַּחְמֹּדְנָה
takh'medu
הן יַחְמְּדוּ תַּחְמֹּדְנָה
yakh'medu

ציווי

זכר

אתה חֲמוֹד חֲמֹד
khamod
khim'du

נקבה

khim'di
אתן חִמְדוּ חֲמֹדְנָה
khim'du

בינוני פעול

זכר

אתה חָמוּד
khamud
khamudim

נקבה

khamudah
khamudott