הטיית הפועל לַעֲשׂוֹת (la'assott) בעברית

Flag לַעֲשׂוֹת - עוֹשֶׂה [ la'assott - 'osseh ]
Flag do; make; take

הווה

זכר

אני/אתה/הוא עוֹשֶׂה
'osseh
אנחנו/אתם/הן עוֹשִׂים
'ossim

נקבה

אני/את/היא עוֹשָׂה
'ossah
אנחנו/אתן/הן עוֹשׂוֹת
'ossott

עבר

'assiti

זכר

'assita
הוא עָשָׂה
'assah

נקבה

'assitt
'as'tah
אנחנו עָשִׂינוּ
'assinu
'assitem
'assu
'assitenn
'assu

עתיד

e'seh

זכר

ta'seh
ya'sah

נקבה

ta'si
ta'seh
אנחנו נַעְשֶׂה
na'seh
ta'su
ya'assu
ta'su
ya'assu

ציווי

זכר

אתה עֲשֵׂה
'aseh
אתם עֲשׂוּ
'assu

נקבה

'assi
אתן עֲשׂוּ
'assu