הטיית הפועל לָלֶכֶת (lalekhett) בעברית

Flag לָלֶכֶת - הוֹלֵךְ [ lalekhett - holekhe ]
Flag go; walk; get

הווה

זכר

אני/אתה/הוא הוֹלֵךְ
holekhe
אנחנו/אתם/הן הוֹלְכִים
hol'khim

נקבה

אני/את/היא הוֹלֶכֶת
holekhett
אנחנו/אתן/הן הוֹלְכוֹת
hol'khott

עבר

halakh'ti

זכר

halakh'ta
הוא הָלַךְ
halakhe

נקבה

halakh'te
hal'khah
אנחנו הָלַכְנוּ
halakh'nu
helakh'tem
hal'khu
helakh'tenn
hal'khu

עתיד

elekhe

זכר

telekhe
yelekhe

נקבה

telekhi
telekhe
אנחנו נֵלֵּךְ
nelekhe
telekhu
yelekhu
telekhu
telakh'nah

ציווי

זכר

אתה לֵךְ
lekhe
אתם לְכוּ
lekhu

נקבה

את לְכִי
lekhi
אתן לְכוּ
lekhu