הטיית הפועל לָקַחַת (laqakhatt) בעברית

Flag לָקַחַת - לוֹקֵחַ [ laqakhatt - loqeakh ]
Flag to take; to get

הווה

זכר

אני/אתה/הוא לוֹקֵחַ
loqeakh
אנחנו/אתם/הן לוֹקְחִים
loq'khim

נקבה

אני/את/היא לוֹקַחַת
loqakhatt
אנחנו/אתן/הן לוֹקְחוֹת
loq'khott

עבר

laqakh'ti

זכר

laqakh'ta
הוא לָקַח
laqakh

נקבה

laqakh'te
laq'khah
אנחנו לָקַחְנוּ
laqakh'nu
leqakh'tem
laq'khu
leqakh'tenn
laq'khu

עתיד

אני אֶקַּח
eqakh

זכר

tiqakh
הוא יִקַּח
yiqakh

נקבה

tiqekhi
tiqakh
אנחנו נִקַּח
niqakh
tiqekhu
yiqekhu
tiqakh'nah
yiqekhu

ציווי

זכר

אתה קַח
qakh
אתם קְחוּ
qekhu

נקבה

את קְחִי
qekhi
אתן קְחוּ
qekhu

בינוני פעול

זכר

laquakh
lequkhim

נקבה

lequkhah
lequkhott