הטיית הפועל לְהִזְדַּיֵּין (lehiz'dayeynn) בעברית

Flag לְהִזְדַּיֵּן לְהִזְדַּיֵּין - מִזְדַּיֵּין [ lehiz'dayeynn - miz'dayeynn ]

הווה

זכר

אני/אתה/הוא מִזְדַּיֵּין מִזְדַּיֵּן
miz'dayeynn
אנחנו/אתם/הן מִזְדַּיְּינִים מִזְדַּיְּנִים
miz'dayeynim

נקבה

אני/את/היא מִזְדַּיֶּינֶת מִזְדַּיֶּנֶת
miz'dayeynett
אנחנו/אתן/הן מִזְדַּיְּינוֹת מִזְדַּיְּנוֹת
miz'dayeynott

עבר

אני הִזְדַּיַּינְתִּי הִזְדַּיַּנְתִּי
hiz'dayayn'ti

זכר

אתה הִזְדַּיַּינְתָּ הִזְדַּיַּנְתָּ
hiz'dayayn'ta
הוא הִזְדַּיֵּין הִזְדַּיֵּן
hiz'dayeynn

נקבה

את הִזְדַּיַּינְתְּ הִזְדַּיַּנְתְּ
hiz'dayayn'te
היא הִזְדַּיְּינָה הִזְדַּיְּנָה
hiz'dayeynah
אנחנו הִזְדַּיַּינּוּ הִזְדַּיַּנּוּ
hiz'dayaynu
אתם הִזְדַּיַּינְתֶּם הִזְדַּיַּנְתֶּם
hiz'dayayn'tem
הם הִזְדַּיְּינוּ הִזְדַּיְּנוּ
hiz'dayeynu
אתן הִזְדַּיַּינְתֶּן הִזְדַּיַּנְתֶּן
hiz'dayayn'tenn
הן הִזְדַּיְּינוּ הִזְדַּיְּנוּ
hiz'dayeynu

עתיד

אני אֶזְדַּיֵּין אֶזְדַּיֵּן
ez'dayeynn

זכר

אתה תִּזְדַּיֵּין תִּזְדַּיֵּן
tiz'dayeynn
הוא יִזְדַּיֵּין יִזְדַּיֵּן
yiz'dayeynn

נקבה

את תִּזְדַּיְּינִי תִּזְדַּיְּנִי
tiz'dayeyni
היא תִּזְדַּיֵּין תִּזְדַּיֵּן
tiz'dayeynn
אנחנו נִזְדַּיֵּין נִזְדַּיֵּן
niz'dayeynn
אתם תִּזְדַּיְּינוּ תִּזְדַּיְּנוּ
tiz'dayeynu
הם יִזְדַּיְּינוּ יִזְדַּיְּנוּ
yiz'dayeynu
אתן תִּזְדַּיֵּינָּה תִּזְדַּיְּנוּ
tiz'dayeynah
הן תִּזְדַּיֵּינָּה יִזְדַּיְּנוּ
tiz'dayeynah

ציווי

זכר

אתה הִזְדַּיֵּין הִזְדַּיֵּן
hiz'dayeynn
אתם הִזְדַּיְּינוּ הִזְדַּיְּנוּ
hiz'dayeynu

נקבה

את הִזְדַּיְּינִי הִזְדַּיְּנִי
hiz'dayeyni
אתן הִזְדַּיֵּינָּה הִזְדַּיֵּנָּה
hiz'dayeynah