הטיית הפועל לְהַטּוֹת (lehatott) בעברית

הווה

זכר

אני/אתה/הוא מַטֶּה
mateh
אנחנו/אתם/הן מַטִּים
matim

נקבה

אני/את/היא מַטָּה
matah
אנחנו/אתן/הן מַטּוֹת
matott

עבר

hititi

זכר

hitita
הוא הִטָּה
hitah

נקבה

hititt
hitetah
אנחנו הִטִּינוּ
hitinu
hiteytem
hitu
hititenn
hitu

עתיד

אני אַטֶּה
ateh

זכר

tateh
הוא יַטֶּה
yateh

נקבה

tati
tateh
אנחנו נַטֶּה
nateh
tatu
yatu
tatu
tateynah

ציווי

זכר

אתה הַטֵּה
hateh
אתם הַטּוּ
hatu

נקבה

hati
hateynah