הטיית הפועל לְהִיסָּחֵב (lehissakhev) בעברית

Flag לְהִסָּחֵב לְהִיסָּחֵב - נִסְחָב [ lehissakhev - nis'khav ]

הווה

זכר

אני/אתה/הוא נִסְחָב
nis'khav
אנחנו/אתם/הן נִסְחָבִים
nis'khavim

נקבה

אני/את/היא נִסְחֶבֶת
nis'khevett
אנחנו/אתן/הן נִסְחָבוֹת
nis'khavott

עבר

nis'khav'ti

זכר

nis'khav'ta
nis'khav

נקבה

nis'khav'te
nis'khavah
nis'khav'nu
nis'khav'tem
nis'khavu
nis'khav'tenn
nis'khavu

עתיד

אני אֶסָּחֵב אִסָּחֵב
essakhev

זכר

אתה תִּיסָּחֵב תִּסָּחֵב
tissakhev
הוא יִיסָּחֵב יִסָּחֵב
yissakhev

נקבה

את תִּיסָּחֲבִי תִּסָּחֲבִי
tissakhavi
היא תִּיסָּחֵב תִּסָּחֵב
tissakhev
אנחנו נִיסָּחֵב נִסָּחֵב
nissakhev
אתם תִּיסָּחֲבוּ תִּסָּחֲבוּ
tissakhavu
הם יִיסָּחֲבוּ יִסָּחֲבוּ
yissakhavu
אתן תִּיסָּחֵבְנָה תִּסָּחַבְנָה
tissakhev'nah
הן תִּיסָּחַבְנָה תִּסָּחֵבְנָה
tissakhav'nah

ציווי

זכר

אתה הִיסָּחֵב הִסָּחֵב
hissakhev
אתם הִיסָּחֲבוּ הִסָּחֲבוּ
hissakhavu

נקבה

את הִיסָּחֲבִי הִסָּחֲבִי
hissakhavi
אתן הִיסָּחֲבוּ הִסָּחֲבוּ
hissakhavu