הטיית הפועל לְהִישָּׂרֵף (lehissaref) בעברית

Flag לְהִשָּׂרֵף לְהִישָּׂרֵף - נִשְׂרָף [ lehissaref - nis'raf ]
Flag burn; catch fire; boil

הווה

זכר

אני/אתה/הוא נִשְׂרָף
nis'raf
אנחנו/אתם/הן נִשְׂרָפִים
nis'rafim

נקבה

אני/את/היא נִשְׂרֶפֶת
nis'refett
אנחנו/אתן/הן נִשְׂרָפוֹת
nis'rafott

עבר

nis'raf'ti

זכר

nis'raf'ta
nis'raf

נקבה

nis'raf'te
nis'r'fah
nis'raf'nu
nis'raf'tem
nis'r'fu
nis'raf'tenn
nis'r'fu

עתיד

אני אִישָּׂרֵף אִשָּׂרֵף
issaref

זכר

אתה תִּישָּׂרֵף תִּשָּׂרֵף
tissaref
הוא יִישָּׂרֵף יִשָּׂרֵף
yissaref

נקבה

את תִּישָּׂרְפִי תִּשָּׂרְפִי
tissar'fi
היא תִּישָּׂרֵף תִּשָּׂרֵף
tissaref
אנחנו נִישָּׂרֵף נִשָּׂרֵף
nissaref
אתם תִּישָּׂרְפוּ תִּשָּׂרְפוּ
tissar'fu
הם יִישָּׂרְפוּ יִשָּׂרְפוּ
yissar'fu
אתן תִּישָּׂרְפוּ תִּשָּׂרְפוּ
tissar'fu
הן יִישָּׂרְפוּ יִשָּׂרְפוּ
yissar'fu

ציווי

זכר

אתה הִישָּׂרֵף הִשָּׂרֵף
hissaref
אתם הִישָּׂרְפוּ הִשָּׂרְפוּ
hissar'fu

נקבה

את הִישָּׂרְפִי הִשָּׂרְפִי
hissar'fi
אתן הִישָּׂרַפְנָה הִשָּׂרַפְנָה
hissaraf'nah