הטיית הפועל לְהַכְבִּיד (lehakh'bid) בעברית

הווה

זכר

אני/אתה/הוא מַכְבִּיד
makh'bid
אנחנו/אתם/הן מַכְבִּידִים
makh'bidim

נקבה

אני/את/היא מַכְבִּידָה
makh'bidah
אנחנו/אתן/הן מַכְבִּידוֹת
makh'bidott

עבר

hikh'bad'ti

זכר

hikh'bad'ta
hikh'bid

נקבה

hikh'bad'te
hikh'bidah
hikh'bad'nu
hikh'bad'tem
hikh'bidu
hikh'bad'tenn
hikh'bidu

עתיד

akh'bid

זכר

takh'bid
yakh'bid

נקבה

takh'bidi
takh'bid
אנחנו נַכְבִּיד
nakh'bid
takh'bidu
yakh'bidu
takh'bed'nah
takh'bed'nah

ציווי

זכר

hakh'bed
hakh'bidu

נקבה

hakh'bidi
hakh'bed'nah