הטיית הפועל לְהִילָּחֵם (lehilakhem) בעברית

הווה

זכר

אני/אתה/הוא נִלְחָם
nil'kham
אנחנו/אתם/הן נִלְחָמִים
nil'khamim

נקבה

אני/את/היא נִלְחֶמֶת
nil'khemett
אנחנו/אתן/הן נִלְחָמוֹת
nil'khamott

עבר

nil'kham'ti

זכר

nil'kham'ta
nil'kham

נקבה

nil'kham'te
nil'khamah
nil'kham'nu
nil'kham'tem
nil'khamu
nil'kham'tenn
nil'khamu

עתיד

אני אִילָּחֵם אִלָּחֵם
ilakhem

זכר

אתה תִּילָּחֵם תִּלָּחֵם
tilakhem
הוא יִילָּחֵם יִלָּחֵם
yilakhem

נקבה

את תִּילָּחֲמִי תִּלָּחֲמִי
tilakhami
היא תִּילָּחֵם תִּלָּחֵם
tilakhem
אנחנו נִילָּחֵם נִלָּחֵם
nilakhem
אתם תִּילָּחֲמוּ תִּלָּחֲמוּ
tilakhamu
הם יִילָּחֲמוּ יִלָּחֲמוּ
yilakhamu
אתן תִּילָּחֵמְנָה תִּלָּחֲמוּ
tilakhem'nah
הן יִילָּחֲמוּ יִלָּחֲמוּ
yilakhamu

ציווי

זכר

אתה הִילָּחֵם הִלָּחֵם
hilakhem
אתם הִילָּחֲמוּ הִלָּחֲמוּ
hilakhamu

נקבה

את הִילָּחֲמִי הִלָּחֲמִי
hilakhami
אתן הִילָּחֲמוּ הִלָּחֵמְנָה
hilakhamu