הטיית הפועל לְהִשְׁתַּגַּע (lehish'taga') בעברית

הווה

זכר

אני/אתה/הוא מִשְׁתַּגֵּעַ
mish'tage'a
אנחנו/אתם/הן מִשְׁתַּגְּעִים
mish'tage'im

נקבה

אני/את/היא מִשְׁתַּגַּעַת
mish'taga'att
אנחנו/אתן/הן מִשְׁתַּגְּעוֹת
mish'tage'ott

עבר

זכר

hish'taga'ta
hish'tage'a

נקבה

hish'tage'ah
hish'taga'nu

עתיד

esh'taga'

זכר

tish'taga'
yish'tage'a

נקבה

tish'tage'a
nish'tage'a

ציווי

זכר

hish'taga'
hish'tage'u

נקבה

hish'tage'i
hish'taga'nah