הטיית הפועל לְהַתְאִים (lehat'im) בעברית

הווה

זכר

אני/אתה/הוא מַתְאִים
mat'im
אנחנו/אתם/הן מַתְאִימִים
mat'imim

נקבה

אני/את/היא מַתְאִימָה
mat'imah
אנחנו/אתן/הן מַתְאִימוֹת
mat'imott

עבר

hit'am'ti

זכר

hit'am'ta
hit'im

נקבה

hit'am'te
hit'imah
hit'am'nu
hit'am'tem
hit'imu
hit'am'tenn
hit'imu

עתיד

at'im

זכר

tat'im
yat'im

נקבה

tat'imi
tat'im
אנחנו נַתְאִים
nat'im
tat'imu
yat'imu
tat'em'nah
yat'imu

ציווי

זכר

hat'em
hat'imu

נקבה

hat'imi
hat'em'nah