הטיית הפועל לְלַקֵּק (lelaqeq) בעברית

הווה

זכר

אני/אתה/הוא מְלַקֵּק
melaqeq
אנחנו/אתם/הן מְלַקְּקִים
melaqeqim

נקבה

אני/את/היא מְלַקֶּקֶת
melaqeqett
אנחנו/אתן/הן מְלַקְּקוֹת
melaqeqott

עבר

אני לִיקַּקְתִּי לִקַּקְתִּי
liqaq'ti

זכר

אתה לִיקַּקְתָּ לִקַּקְתָּ
liqaq'ta
הוא לִיקֵּק לִקֵּק
liqeq

נקבה

את לִיקַּקְתְּ לִקַּקְתְּ
liqaq'te
היא לִיקְּקָה לִקְּקָה
liqeqah
אנחנו לִיקַּקְנוּ לִקַּקְנוּ
liqaq'nu
אתם לִיקַּקְתֶּם לִקַּקְתֶּם
liqaq'tem
הם לִיקְּקוּ לִקְּקוּ
liqequ
אתן לִיקַּקְתֶּן לִקַּקְתֶּן
liqaq'tenn
liqequ

עתיד

alaqeq

זכר

telaqeq
yelaqeq

נקבה

telaqeqi
telaqeq
אנחנו נְלַקֵּק
nelaqeq
telaqequ
yelaqequ
telaqequ
yelaqequ

ציווי

זכר

אתה לַקֵּק
laqeq
laqequ

נקבה

laqeqi
laqeq'nah