הטיית הפועל לְמַסֵּךְ (lemasekhe) בעברית

Flag לְמַסֵּךְ - מְמַסֵּךְ [ lemasekhe - memasekhe ]
Flag mask

הווה

זכר

אני/אתה/הוא מְמַסֵּךְ
memasekhe
אנחנו/אתם/הן מְמַסְּכִים
memasekhim

נקבה

אני/את/היא מְמַסֶּכֶת
memasekhett
אנחנו/אתן/הן מְמַסְּכוֹת
memasekhott

עבר

אני מִיסַּכְתִּי מִסַּכְתִּי
missakh'ti

זכר

אתה מִיסַּכְתָּ מִסַּכְתָּ
missakh'ta
הוא מִיסֵּךְ מִסֵּךְ
misekhe

נקבה

את מִיסַּכְתְּ מִסַּכְתְּ
missakh'te
היא מִיסְּכָה מִסְּכָה
misekhah
אנחנו מִיסַּכְנוּ מִסַּכְנוּ
missakh'nu
אתם מִיסַּכְתֶּם מִסַּכְתֶּם
missakh'tem
הם מִיסְּכוּ מִסְּכוּ
misekhu
אתן מִיסַּכְתֶּן מִסַּכְתֶּן
missakh'tenn
misekhu

עתיד

amasekhe

זכר

temasekhe
yemasekhe

נקבה

temasekhi
temasekhe
אנחנו נְמַסֵּךְ
nemasekhe
temasekhu
yemasekhu
temasekh'nah
yemasekhu

ציווי

זכר

masekhe
masekhu

נקבה

masekhi
masekhu