הטיית הפועל לְסַיֵּים (lessayeym) בעברית

הווה

זכר

אני/אתה/הוא מְסַיֵּים מְסַיֵּם
messayeym
אנחנו/אתם/הן מְסַיְּימִים מְסַיְּמִים
messayeymim

נקבה

אני/את/היא מְסַיֶּימֶת מְסַיֶּמֶת
messayeymett
אנחנו/אתן/הן מְסַיְּימוֹת מְסַיְּמוֹת
messayeymott

עבר

אני סִייַּמְתִּי סִיַּמְתִּי
siam'ti

זכר

אתה סִייַּמְתָּ סִיַּמְתָּ
siam'ta
הוא סִייֵּם סִיֵּם
siem

נקבה

את סִייַּמְתְּ סִיַּמְתְּ
siam'te
היא סִייְּמָה סִיְּמָה
siemah
אנחנו סִייַּמְנוּ סִיַּמְנוּ
siam'nu
אתם סִייַּמְתֶּם סִיַּמְתֶּם
siam'tem
הם סִייְּמוּ סִיְּמוּ
siemu
אתן סִייַּמְתֶּן סִיַּמְתֶּן
siam'tenn
הן סִייְּמוּ סִיְּמוּ
siemu

עתיד

אני אֲסַיֵּים אֲסַיֵּם
assayeym

זכר

אתה תְּסַיֵּים תְּסַיֵּם
tessayeym
הוא יְסַיֵּים יְסַיֵּם
yessayeym

נקבה

את תְּסַיְּימִי תְּסַיְּמִי
tessayeymi
היא תְּסַיֵּים תְּסַיֵּם
tessayeym
אנחנו נְסַיֵּים נְסַיֵּם
nessayeym
אתם תְּסַיְּימוּ תְּסַיְּמוּ
tessayeymu
הם יְסַיְּימוּ יְסַיְּמוּ
yessayeymu
אתן תְּסַיְּימוּ תְּסַיְּמוּ
tessayeymu
הן יְסַיְּימוּ תְּסַיֵּמְנָה
yessayeymu

ציווי

זכר

אתה סַיֵּים סַיֵּם
sayeym
אתם סַיְּימוּ סַיְּמוּ
sayeymu

נקבה

את סַיְּימִי סַיְּמִי
sayeymi
אתן סַיֵּימְנָה סַיְּמוּ
sayeym'nah