הטיית הפועל לִפְגּוֹעַ (lif'go'a) בעברית

הווה

זכר

אני/אתה/הוא פּוֹגֵעַ
poge'a
אנחנו/אתם/הן פּוֹגְעִים
pog'im

נקבה

אני/את/היא פּוֹגַעַת
poga'att
אנחנו/אתן/הן פּוֹגְעוֹת
pog'ott

עבר

paga'ti

זכר

paga'ta
הוא פָּגַע
paga'

נקבה

paga'te
pag'ah
paga'nu
pega'tem
pag'u
pega'tenn
pag'u

עתיד

ef'ga'

זכר

tif'ga'
yif'ga'

נקבה

tif'ge'i
tif'ga'
אנחנו נִפְגַּע
nif'ga'
tif'ge'u
yif'ge'u
tif'ge'u
tif'ga'nah

ציווי

זכר

אתה פְּגַע
pega'
pig'u

נקבה

pig'i
pega'nah

בינוני פעול

זכר

pagu'a
pegu'im

נקבה

pegu'ah
pegu'ott