הטיית הפועל לִקְבּוֹל (liq'bol) בעברית

הווה

זכר

אני/אתה/הוא קוֹבֵל
qovel
אנחנו/אתם/הן קוֹבְלִים
qov'lim

נקבה

אני/את/היא קוֹבֶלֶת
qovelett
אנחנו/אתן/הן קוֹבְלוֹת
qov'lott

עבר

qaval'ti

זכר

qaval'ta
הוא קָבַל
qaval

נקבה

qaval'te
qav'lah
אנחנו קָבַלְנוּ
qaval'nu
qeval'tem
qav'lu
qeval'tenn
qav'lu

עתיד

אני אֶקְבּוֹל אֶקְבֹּל
eq'bol

זכר

אתה תִּקְבּוֹל תִּקְבֹּל
tiq'bol
הוא יִקְבּוֹל יִקְבֹּל
yiq'bol

נקבה

tiq'beli
היא תִּקְבּוֹל תִּקְבֹּל
tiq'bol
אנחנו נִקְבּוֹל נִקְבֹּל
niq'bol
tiq'belu
yiq'belu
אתן תִּקְבּוֹלְנָה תִּקְבֹּלְנָה
tiq'bol'nah
הן תִּקְבּוֹלְנָה תִּקְבֹּלְנָה
tiq'bol'nah

ציווי

זכר

אתה קְבוֹל קְבֹל
qevol
qiv'lu

נקבה

qiv'li
אתן קְבוֹלְנָה קְבֹלְנָה
qevol'nah

בינוני פעול

זכר

אתה קָבוּל
qavul
qevulim

נקבה

qevulah
qevulott