הטיית הפועל לִתְפּוֹס (lit'pos) בעברית

Flag לִתְפֹּס לִתְפּוֹס - תּוֹפֵס [ lit'pos - tofes ]
Flag catch; get; grab

הווה

זכר

אני/אתה/הוא תּוֹפֵס
tofes
אנחנו/אתם/הן תּוֹפְסִים
tof'sim

נקבה

אני/את/היא תּוֹפֶסֶת
tofessett
אנחנו/אתן/הן תּוֹפְסוֹת
tof'sott

עבר

tafas'ti

זכר

tafas'ta
הוא תָּפַס
tafas

נקבה

tafas'te
taf'sah
tafas'nu
tefas'tem
taf'su
tefas'tenn
taf'su

עתיד

אני אֶתְפּוֹס אֶתְפֹּס
et'pos

זכר

אתה תִּתְפּוֹס תִּתְפֹּס
tit'pos
הוא יִתְפּוֹס יִתְפֹּס
yit'pos

נקבה

tit'pessi
היא תִּתְפּוֹס תִּתְפֹּס
tit'pos
אנחנו נִתְפּוֹס נִתְפֹּס
nit'pos
tit'pessu
yit'pessu
אתן תִּתְפּוֹסְנָה תִּתְפֹּסְנָה
tit'pos'nah
הן תִּתְפּוֹסְנָה תִּתְפֹּסְנָה
tit'pos'nah

ציווי

זכר

אתה תְּפוֹס תְּפֹס
tefos
tif'su

נקבה

tif'si
אתן תְּפוֹסְנָה תְּפֹסְנָה
tefos'nah

בינוני פעול

זכר

tafus
tefussim

נקבה

tefussah
tefussott