הטיית הפועל מֻלָּא בעברית

הווה

זכר

אני/אתה/הוא מְמוּלָּא מְמֻלָּא
memula
אנחנו/אתם/הן מְמוּלָּאִים מְמֻלָּאִים
memulaim

נקבה

אני/את/היא מְמוּלֵּאת מְמֻלֵּאת
memulett
אנחנו/אתן/הן מְמוּלָּאוֹת מְמֻלָּאוֹת
memulaott

עבר

אני מוּלֵּאתִי מֻלֵּאתִי
muleti

זכר

אתה מוּלֵּאתָ מֻלֵּאתָ
muleta
הוא מוּלָּא מֻלָּא
mula

נקבה

את מוּלֵּאת מֻלֵּאת
mulett
היא מוּלְּאָה מֻלְּאָה
muleah
אנחנו מוּלֵּאנוּ מֻלֵּאנוּ
mulenu
אתם מוּלֵּאתֶם מֻלֵּאתֶם
muletem
הם מוּלְּאוּ מֻלְּאוּ
muleu
אתן מוּלֵּאתֶן מֻלֵּאתֶן
muletenn
הן מוּלְּאוּ מֻלְּאוּ
muleu

עתיד

אני אֲמוּלָּא אֲמֻלָּא
amula

זכר

אתה תְּמוּלָּא תְּמֻלָּא
temula
הוא יְמוּלָּא יְמֻלָּא
yemula

נקבה

את תְּמוּלְּאִי תְּמֻלְּאִי
temulei
היא תְּמוּלָּא תְּמֻלָּא
temula
אנחנו נְמוּלָּא נְמֻלָּא
nemula
אתם תְּמוּלְּאוּ תְּמֻלְּאוּ
temuleu
הם יְמוּלְּאוּ יְמֻלְּאוּ
yemuleu
אתן תְּמוּלְּאוּ תְּמֻלֶּאנָה
temuleu
הן תְּמוּלֶּאנָה תְּמֻלֶּאנָה
temulenah