הטיית הפועל לְגַבּוֹת (legabott) בעברית

הווה

זכר

אני/אתה/הוא מְגַבֶּה
megabeh
אנחנו/אתם/הן מְגַבִּים
megabim

נקבה

אני/את/היא מְגַבָּה
megabah
אנחנו/אתן/הן מְגַבּוֹת
megabott

עבר

אני גִּיבִּיתִי גִּבִּיתִי
gibiti

זכר

אתה גִּיבִּיתָ גִּבִּיתָ
gibita
הוא גִּיבָּה גִּבָּה
gibah

נקבה

את גִּיבִּית גִּבִּית
gibitt
היא גִּיבְּתָה גִּבְּתָה
gibetah
אנחנו גִּיבִּינוּ גִּבִּינוּ
gibinu
אתם גִּיבִּיתֶם גִּבִּיתֶם
gibitem
הם גִּיבּוּ גִּבּוּ
gibu
אתן גִּיבֵּיתֶן גִּבִּיתֶן
gibeytenn
gibu

עתיד

agabeh

זכר

tegabeh
yegabeh

נקבה

tegabi
tegabeh
אנחנו נְגַבֶּה
negabeh
tegabu
yegabu
tegabu
yegabu

ציווי

זכר

gabeh
gabu

נקבה

gabi
gabu