הטיית הפועל לְהַדְאִיג (lehad'ig) בעברית

הווה

זכר

אני/אתה/הוא מַדְאִיג
mad'ig
אנחנו/אתם/הן מַדְאִיגִים
mad'igim

נקבה

אני/את/היא מַדְאִיגָה
mad'igah
אנחנו/אתן/הן מַדְאִיגוֹת
mad'igott

עבר

hid'ag'ti

זכר

hid'ag'ta
hid'ig

נקבה

hid'ag'te
hid'igah
hid'ag'nu
hid'ag'tem
hid'igu
hid'ag'tenn
hid'igu

עתיד

ad'ig

זכר

tad'ig
yad'ig

נקבה

tad'igi
tad'ig
אנחנו נַדְאִיג
nad'ig
tad'igu
yad'igu
tad'igu
yad'igu

ציווי

זכר

had'eg
had'igu

נקבה

had'igi
had'eg'nah