הטיית הפועל לְהִתְגַּעְגֵּעַ (lehit'ga'ge'a) בעברית

הווה

זכר

אני/אתה/הוא מִתְגַּעְגֵּעַ
mit'ga'ge'a
אנחנו/אתם/הן מִתְגַּעְגְּעִים
mit'ga'ge'im

נקבה

אני/את/היא מִתְגַּעְגַּעַת
mit'ga'ga'att
אנחנו/אתן/הן מִתְגַּעְגְּעוֹת
mit'ga'ge'ott

עבר

זכר

hit'ga''ga'ta
hit'ga'ge'a

נקבה

hit'ga'ge'ah

עתיד

et'ga'ga'

זכר

tit'ga'ga'
yit'ga'ga'

נקבה

tit'ga'ge'a

ציווי

זכר

hit'ga'ge'a
hit'ga'ge'u

נקבה

hit'ga''ga'nah