הטיית הפועל לְתַרְגֵּל (letar'gel) בעברית

הווה

זכר

אני/אתה/הוא מְתַרְגֵּל
metar'gel
אנחנו/אתם/הן מְתַרְגְּלִים
metar'gelim

נקבה

אני/את/היא מְתַרְגֶּלֶת
metar'gelett
אנחנו/אתן/הן מְתַרְגְּלוֹת
metar'gelott

עבר

tir'gal'ti

זכר

tir'gal'ta
tir'gel

נקבה

tir'gal'te
tir'gelah
tir'gal'nu
tir'gal'tem
tir'gelu
tir'gal'tenn
tir'gelu

עתיד

atar'gel

זכר

tetar'gel
yetar'gel

נקבה

tetar'geli
tetar'gel
netar'gel
tetar'gelu
yetar'gelu
tetar'gelu
yetar'gelu

ציווי

זכר

tar'gel
tar'gelu

נקבה

tar'geli
tar'gelu