הטיית הפועל לַחֲמוֹד (lakhamod) בעברית

Flag לַחֲמֹד לַחֲמוֹד - חוֹמֵד [ lakhamod - khomed ]
Flag covet
הצעות לַחְמוֹד

הווה

זכר

אני/אתה/הוא חוֹמֵד
khomed
אנחנו/אתם/הן חוֹמְדִים
khom'dim

נקבה

אני/את/היא חוֹמֶדֶת
khomedett
אנחנו/אתן/הן חוֹמְדוֹת
khom'dott

עבר

khamad'ti

זכר

khamad'ta
הוא חָמַד
khamad

נקבה

khamad'te
kham'dah
אנחנו חָמַדְנוּ
khamad'nu
khamad'tem
kham'du
khamad'tenn
kham'du

עתיד

אני אֶחֱמוֹד אֶחֱמֹד
ekhemod

זכר

אתה תַּחֲמוֹד תַּחֲמֹד
takhamod
הוא יַחֲמוֹד יַחֲמֹד
yakhamod

נקבה

takham'di
היא תַּחֲמוֹד תַּחֲמֹד
takhamod
אנחנו נַחֲמוֹד נַחֲמֹד
nakhamod
takham'du
yakham'du
אתן תַּחֲמוֹדְנָה תַּחֲמֹדְנָה
takhamod'nah
הן תַּחֲמוֹדְנָה תַּחֲמֹדְנָה
takhamod'nah

ציווי

זכר

אתה חֲמוֹד חֲמֹד
khamod
khim'du

נקבה

khim'di
אתן חִמְדוּ חֲמֹדְנָה
khim'du