הטיית הפועל סֻמָּא בעברית

הווה

זכר

אני/אתה/הוא מְסוּמָּא מְסֻמָּא
messuma
אנחנו/אתם/הן מְסוּמָּאִים מְסֻמָּאִים
messumaim

נקבה

אני/את/היא מְסוּמֵּאת מְסֻמֵּאת
messumett
אנחנו/אתן/הן מְסוּמָּאוֹת מְסֻמָּאוֹת
messumaott

עבר

אני סוּמֵּאתִי סֻמֵּאתִי
sumeti

זכר

אתה סוּמֵּאתָ סֻמֵּאתָ
sumeta
הוא סוּמָּא סֻמָּא
suma

נקבה

את סוּמֵּאת סֻמֵּאת
sumett
היא סוּמְּאָה סֻמְּאָה
sumeah
אנחנו סוּמֵּאנוּ סֻמֵּאנוּ
sumenu
אתם סוּמֵּאתֶם סֻמֵּאתֶם
sumetem
הם סוּמְּאוּ סֻמְּאוּ
sumeu
אתן סוּמֵּאתֶן סֻמֵּאתֶן
sumetenn
הן סוּמְּאוּ סֻמְּאוּ
sumeu

עתיד

אני אֲסוּמָּא אֲסֻמָּא
assuma

זכר

אתה תְּסוּמָּא תְּסֻמָּא
tessuma
הוא יְסוּמָּא יְסֻמָּא
yessuma

נקבה

את תְּסוּמְּאִי תְּסֻמְּאִי
tessumei
היא תְּסוּמָּא תְּסֻמָּא
tessuma
אנחנו נְסוּמָּא נְסֻמָּא
nessuma
אתם תְּסוּמְּאוּ תְּסֻמְּאוּ
tessumeu
הם יְסוּמְּאוּ יְסֻמְּאוּ
yessumeu
אתן תְּסוּמֶּאנָה תְּסֻמֶּאנָה
tessumenah
הן תְּסוּמֶּאנָה יְסֻמְּאוּ
tessumenah