הטיית הפועל לִרְכּוֹב (lir'kov) בעברית

Flag לִרְכֹּב לִרְכּוֹב - רוֹכֵב [ lir'kov - rokhev ]
Flag ride

הווה

זכר

אני/אתה/הוא רוֹכֵב
rokhev
אנחנו/אתם/הן רוֹכְבִים
rokh'vim

נקבה

אני/את/היא רוֹכֶבֶת
rokhevett
אנחנו/אתן/הן רוֹכְבוֹת
rokh'vott

עבר

rakhav'ti

זכר

rakhav'ta
הוא רָכַב
rakhav

נקבה

rakhav'te
rakh'vah
אנחנו רָכַבְנוּ
rakhav'nu
rekhav'tem
rakh'vu
rekhav'tenn
rakh'vu

עתיד

er'kav

זכר

tir'kav
yir'kav

נקבה

tir'kevi
tir'kav
אנחנו נִרְכַּב
nir'kav
tir'kevu
yir'kevu
tir'kav'nah
tir'kav'nah

ציווי

זכר

אתה רְכַב
rekhav
rikh'vu

נקבה

rikh'vi
rekhav'nah

בינוני פעול

זכר

אתה רָכוּב
rakhuv
rekhuvim

נקבה

rekhuvah
rekhuvott