Flagהטיות פעלים בעברית

ארגז כלים: צורות

הטיית פעלים בעברית

בעברית ניתן להכניס צורות שם הפועל, כגון "לראות", "לדבר", "להתרגל"... וגם צורות מוטות ("מתרגלים", "ידברו", "ראיתי")

מטה הפעלים מסוגל לזהות תעתיק באותיות לטיניות. בעמוד תוצאות החיפוש, ניתן להראות ולהסתיר את התעתיקים מתחת לפעלים על ידי לחיצת כפתור ״תעתיקים״. כפתור ״חלופות״ מציג צורות דקדוקיות ואיותים אלטרנטיביים.

מטה הפעלים משתמש בחוקים דקדוקיים שלוקחים בחשבון בניינים, שורשים, ועוד תכונות אופייניות של פעלים עבריים.

במידה והטקסט שחיפשת יכול להתאים לכמה פעלים, מטה הפעלים יפרוט את כולם כהמלצות. בנוסף, הוא מזהה טעויות כתיב ומוצא את הפעלים הדומים ביותר למה שחופש.