צורה: הֻדְרַךְ

 1. מוּדְרָךְ - הֻדְרַךְ
 2. מוּדְבָּר - הֻדְבַּר
 3. מוּחְלָט - הֻחְלַט
 4. מוּמְלָךְ - הֻמְלַךְ
 5. מוּחְלָק - הֻחְלַק
 6. מוּחְדָּר - הֻחְדַּר
 7. מוּסְרָט - הֻסְרַט
 8. מוּרְכָּב - הֻרְכַּב
 9. מוּרְגָּל - הֻרְגַּל
 10. מוּרְגָּשׁ - הֻרְגַּשׁ
 11. מוּגְבָּר - הֻגְבַּר
 12. מוּקְסָם - הֻקְסַם
 13. מוּסְכָּם - הֻסְכַּם
 14. מוּחְרָב - הֻחְרַב
 15. מוּסְבָּר - הֻסְבַּר
 16. מוּדְלָק - הֻדְלַק
 17. מוּשְׁקָט - הֻשְׁקַט
 18. מוּסְדָּר - הֻסְדַּר
 19. מוּגְדָּר - הֻגְדַּר
 20. מוּפְסָק - הֻפְסַק
 21. מוּכְנָס - הֻכְנַס
 22. מוּתְקָף - הֻתְקַף
 23. מוּשְׁלָט - הֻשְׁלַט
 24. מוּכְתָּר - הֻכְתַּר
 25. מוּקְלָט - הֻקְלַט
 26. מוּקְצָב - הֻקְצַב
 27. מוּכְלָל - הֻכְלַל
 28. מוּחְזָק - הֻחְזַק
 29. מוּחְזָר - הֻחְזַר
 30. מוּגְשָׁם - הֻגְשַׁם
 31. מוּשְׁפָּל - הֻשְׁפַּל
 32. מוּלְבָּשׁ - הֻלְבַּשׁ
 33. מוּצְלָב - הֻצְלַב
 34. מוּכְתָּב - הֻכְתַּב
 35. מוּשְׁכָּר - הֻשְׁכַּר
 36. מוּזְרָם - הֻזְרַם
 37. מוּגְנָב - הֻגְנַב
 38. מוּפְרָשׁ - הֻפְרַשׁ
 39. מוּמְטָר - הֻמְטַר
 40. מוּזְכָּר - הֻזְכַּר
 41. מוּדְפָּס - הֻדְפַּס
 42. מוּשְׁתָּל - הֻשְׁתַּל
 43. מוּדְגָּם - הֻדְגַּם
 44. מוּדְבָּק - הֻדְבַּק
 45. מוּבְרָק - הֻבְרַק
 46. מוּסְגָּר - הֻסְגַּר
 47. מוּכְשָׁר - הֻכְשַׁר
 48. מוּשְׁמָד - הֻשְׁמַד
 49. מוּפְרָט - הֻפְרַט
 50. מוּחְלָשׁ - הֻחְלַשׁ
 51. מוּגְרָל - הֻגְרַל
 52. מוּפְקָד - הֻפְקַד
 53. מוּפְרָד - הֻפְרַד
 54. מוּשְׁלָם - הֻשְׁלַם
 55. מוּכְרָז - הֻכְרַז
 56. מוּכְתָּם - הֻכְתַּם
 57. מוּבְלָט - הֻבְלַט
 58. מוּצְמָד - הֻצְמַד
 59. מוּטְרָד - הֻטְרַד
 60. מוּסְפָּד - הֻסְפַּד
 61. מוּמְרָץ - הֻמְרַץ
 62. מוּקְדָּשׁ - הֻקְדַּשׁ
 63. מוּקְרָם - הֻקְרַם
 64. מוּגְדָּל - הֻגְדַּל
 65. מוּסְתָּר - הֻסְתַּר
 66. מוּמְתָּק - הֻמְתַּק
 67. מוּשְׁלָךְ - הֻשְׁלַךְ
 68. מוּטְבָּל - הֻטְבַּל
 69. מוּדְגָּשׁ - הֻדְגַּשׁ
 70. מוּזְרָק - הֻזְרַק
 71. מוּקְצָף - הֻקְצַף
 72. מוּכְפָּל - הֻכְפַּל
 73. מוּכְשָׁל - הֻכְשַׁל
 74. מוּחְרָם - הֻחְרַם
 75. מוּחְלָף - הֻחְלַף
 76. מוּנְפָּק - הֻנְפַּק
 77. מוּכְפָּשׁ - הֻכְפַּשׁ
 78. מוּנְמָךְ - הֻנְמַךְ
 79. מוּפְלָל - הֻפְלַל
 80. מוּגְבָּל - הֻגְבַּל
 81. מוּקְדָּם - הֻקְדַּם
 82. מוּשְׁתָּק - הֻשְׁתַּק
 83. מוּפְגָּז - הֻפְגַּז
 84. מוּפְשָׁר - הֻפְשַׁר
 85. מוּדְחָק - הֻדְחַק
 86. מוּדְלָף - הֻדְלַף
 87. מוּפְרָךְ - הֻפְרַךְ
 88. מוּהֲדָּר - הֻהֲדַּר
 89. מוּזְנָק - הֻזְנַק
 90. מוּתְפָּל - הֻתְפַּל
 91. מוּפְקָר - הֻפְקַר
 92. מוּרְטָב - הֻרְטַב
 93. מוּשְׁמָט - הֻשְׁמַט
 94. מוּבְרָג - הֻבְרַג
 95. מוּפְשָׁל - הֻפְשַׁל
 96. מוּפְשָׁט - הֻפְשַׁט
 97. מוּקְפָּץ - הֻקְפַּץ
 98. מוּתְסָס - הֻתְסַס
 99. מוּבְרָשׁ - הֻבְרַשׁ
 100. מוּסְמָךְ - הֻסְמַךְ
 101. מוּשְׁמָץ - הֻשְׁמַץ
 102. מוּחְכָּר - הֻחְכַּר
 103. מוּמְלָץ - הֻמְלַץ
 104. מוּנְשָׁם - הֻנְשַׁם
 105. מוּפְגָּשׁ - הֻפְגַּשׁ
 106. מוּפְנָם - הֻפְנַם
 107. מוּחְמָץ - הֻחְמַץ
 108. מוּחְתָּם - הֻחְתַּם
 109. מוּפְצָץ - הֻפְצַץ
 110. מוּרְדָּם - הֻרְדַּם
 111. מוּשְׁלָשׁ - הֻשְׁלַשׁ
 112. מוּשְׁרָשׁ - הֻשְׁרַשׁ
 113. מוּתְרָם - הֻתְרַם