צורה: לְדַבֵּר

 1. מְדַבֵּר - לְדַבֵּר
 2. מְקַבֵּל - לְקַבֵּל
 3. מְסַפֵּר - לְסַפֵּר
 4. מְגַמֵּר - לְגַמֵּר
 5. מְשַׁלֵּם - לְשַׁלֵּם
 6. מְחַפֵּשׁ - לְחַפֵּשׁ
 7. מְחַבֵּר - לְחַבֵּר
 8. מְבַקֵּשׁ - לְבַקֵּשׁ
 9. מְטַפֵּל - לְטַפֵּל
 10. מְבַקֵּר - לְבַקֵּר
 11. מְאַבֵּד - לְאַבֵּד
 12. מְאַתֵּר - לְאַתֵּר
 13. מְלַמֵּד - לְלַמֵּד
 14. מְסַדֵּר - לְסַדֵּר
 15. מְעַבֵּר - לְעַבֵּר
 16. מְבַטֵּל - לְבַטֵּל
 17. מְחַלֵּק - לְחַלֵּק
 18. מְסַפֵּק - לְסַפֵּק
 19. מְשַׁקֵּר - לְשַׁקֵּר
 20. מְמַצֵּב - לְמַצֵּב
 21. מְחַסֵּל - לְחַסֵּל
 22. מְנַשֵּׁק - לְנַשֵּׁק
 23. מְצַלֵּם - לְצַלֵּם
 24. מְנַצֵּל - לְנַצֵּל
 25. מְכַבֵּד - לְכַבֵּד
 26. מְגַדֵּל - לְגַדֵּל
 27. מְאַשֵּׁר - לְאַשֵּׁר
 28. מְפַטֵּר - לְפַטֵּר
 29. מְשַׁפֵּר - לְשַׁפֵּר
 30. מְעַצֵּב - לְעַצֵּב
 31. מְבַשֵּׁל - לְבַשֵּׁל
 32. מְשַׁתֵּף - לְשַׁתֵּף
 33. מְנַתֵּק - לְנַתֵּק
 34. מְקַשֵּׁר - לְקַשֵּׁר
 35. מְשַׁמֵּשׁ - לְשַׁמֵּשׁ
 36. מְחַלֵּץ - לְחַלֵּץ
 37. מְטַפֵּס - לְטַפֵּס
 38. מְכַפֵּר - לְכַפֵּר
 39. מְהַמֵּר - לְהַמֵּר
 40. מְשַׁלֵּב - לְשַׁלֵּב
 41. מְרַגֵּל - לְרַגֵּל
 42. מְקַדֵּם - לְקַדֵּם
 43. מְאַמֵּץ - לְאַמֵּץ
 44. מְעַכֵּב - לְעַכֵּב
 45. מְסַלֵּק - לְסַלֵּק
 46. מְשַׁגֵּר - לְשַׁגֵּר
 47. מְחַלֵּל - לְחַלֵּל
 48. מְחַבֵּק - לְחַבֵּק
 49. מְצַדֵּק - לְצַדֵּק
 50. מְשַׁמֵּר - לְשַׁמֵּר
 51. מְחַזֵּק - לְחַזֵּק
 52. מְחַבֵּב - לְחַבֵּב
 53. מְבַשֵּׂר - לְבַשֵּׂר
 54. מְשַׁדֵּר - לְשַׁדֵּר
 55. מְחַשֵּׁב - לְחַשֵּׁב
 56. מְחַבֵּל - לְחַבֵּל
 57. מְחַמֵּם - לְחַמֵּם
 58. מְעַבֵּד - לְעַבֵּד
 59. מְחַדֵּשׁ - לְחַדֵּשׁ
 60. מְעַכֵּל - לְעַכֵּל
 61. מְדַמֵּם - לְדַמֵּם
 62. מְגַשֵּׁר - לְגַשֵּׁר
 63. מְאַלֵּץ - לְאַלֵּץ
 64. מְסַבֵּךְ - לְסַבֵּךְ
 65. מְמַמֵּשׁ - לְמַמֵּשׁ
 66. מְחַזֵּר - לְחַזֵּר
 67. מְמַקֵּם - לְמַקֵּם
 68. מְחַטֵּט - לְחַטֵּט
 69. מְלַקֵּק - לְלַקֵּק
 70. מְקַטֵּר - לְקַטֵּר
 71. מְפַזֵּר - לְפַזֵּר
 72. מְאַלֵּף - לְאַלֵּף
 73. מְחַמֵּשׁ - לְחַמֵּשׁ
 74. מְנַגֵּב - לְנַגֵּב
 75. מְדַלֵּג - לְדַלֵּג
 76. מְבַסֵּס - לְבַסֵּס
 77. מְקַלֵּל - לְקַלֵּל
 78. מְשַׁקֵּם - לְשַׁקֵּם
 79. מְאַפֵּס - לְאַפֵּס
 80. מְרַסֵּק - לְרַסֵּק
 81. מְסַמֵּל - לְסַמֵּל
 82. מְקַצֵּץ - לְקַצֵּץ
 83. מְקַצֵּר - לְקַצֵּר
 84. מְכַנֵּס - לְכַנֵּס
 85. מְאַגֵּף - לְאַגֵּף
 86. מְבַדֵּר - לְבַדֵּר
 87. מְחַנֵּךְ - לְחַנֵּךְ
 88. מְסַכֵּם - לְסַכֵּם
 89. מְזַבֵּל - לְזַבֵּל
 90. מְקַפֵּל - לְקַפֵּל
 91. מְשַׁבֵּשׁ - לְשַׁבֵּשׁ
 92. מְצַטֵּט - לְצַטֵּט
 93. מְכַבֵּס - לְכַבֵּס
 94. מְנַפֵּץ - לְנַפֵּץ
 95. מְעַמֵּד - לְעַמֵּד
 96. מְשַׁפֵּץ - לְשַׁפֵּץ
 97. מְמַסֵּד - לְמַסֵּד
 98. מְאַבֵּק - לְאַבֵּק
 99. מְאַפֵּר - לְאַפֵּר
 100. מְפַקֵּד - לְפַקֵּד
 101. מְגַדֵּר - לְגַדֵּר
 102. מְלַטֵּף - לְלַטֵּף
 103. מְמַקֵּד - לְמַקֵּד
 104. מְכַתֵּר - לְכַתֵּר
 105. מְקַשֵּׁט - לְקַשֵּׁט
 106. מְשַׁדֵּךְ - לְשַׁדֵּךְ
 107. מְסַקֵּר - לְסַקֵּר
 108. מְאַגֵּד - לְאַגֵּד
 109. מְפַנֵּק - לְפַנֵּק
 110. מְהַדֵּק - לְהַדֵּק
 111. מְקַלֵּף - לְקַלֵּף
 112. מְפַשֵּׁל - לְפַשֵּׁל
 113. מְגַלֵּם - לְגַלֵּם
 114. מְנַתֵּב - לְנַתֵּב
 115. מְהַלֵּךְ - לְהַלֵּךְ
 116. מְפַסֵּל - לְפַסֵּל
 117. מְרַכֵּךְ - לְרַכֵּךְ
 118. מְגַבֵּשׁ - לְגַבֵּשׁ
 119. מְפַשֵּׁר - לְפַשֵּׁר
 120. מְנַקֵּב - לְנַקֵּב
 121. מְפַלֵּס - לְפַלֵּס
 122. מְנַקֵּז - לְנַקֵּז
 123. מְרַסֵּס - לְרַסֵּס
 124. מְשַׁבֵּץ - לְשַׁבֵּץ
 125. מְחַסֵּר - לְחַסֵּר
 126. מְמַסֵּךְ - לְמַסֵּךְ
 127. מְעַנֵּג - לְעַנֵּג
 128. מְשַׁכֵּר - לְשַׁכֵּר
 129. מְפַצֵּל - לְפַצֵּל
 130. מְרַכֵּז - לְרַכֵּז
 131. מְסַמֵּם - לְסַמֵּם
 132. מְעַגֵּל - לְעַגֵּל
 133. מְהַלֵּל - לְהַלֵּל
 134. מְשַׁתֵּק - לְשַׁתֵּק
 135. מְמַזֵּג - לְמַזֵּג
 136. מְקַפֵּץ - לְקַפֵּץ
 137. מְרַגֵּשׁ - לְרַגֵּשׁ
 138. מְהַמֵּם - לְהַמֵּם
 139. מְנַסֵּר - לְנַסֵּר
 140. מְזַנֵּק - לְזַנֵּק
 141. מְחַדֵּד - לְחַדֵּד
 142. מְקַבֵּץ - לְקַבֵּץ
 143. מְזַמֵּר - לְזַמֵּר
 144. מְשַׁכֵּךְ - לְשַׁכֵּךְ
 145. מְסַמֵּס - לְסַמֵּס
 146. מְרַכֵּל - לְרַכֵּל
 147. מְשַׁסֵּף - לְשַׁסֵּף
 148. מְתַבֵּל - לְתַבֵּל
 149. מְרַצֵּף - לְרַצֵּף
 150. מְנַטֵּר - לְנַטֵּר
 151. מְנַכֵּס - לְנַכֵּס
 152. מְפַסֵּק - לְפַסֵּק
 153. מְמַשֵּׁשׁ - לְמַשֵּׁשׁ
 154. מְפַשֵּׁט - לְפַשֵּׁט
 155. מְשַׁקֵּף - לְשַׁקֵּף
 156. מְסַגֵּל - לְסַגֵּל
 157. מְעַקֵּל - לְעַקֵּל
 158. מְשַׁפֵּד - לְשַׁפֵּד
 159. מְבַתֵּר - לְבַתֵּר
 160. מְדַגֵּל - לְדַגֵּל
 161. מְשַׁלֵּט - לְשַׁלֵּט
 162. מְכַכֵּב - לְכַכֵּב
 163. מְשַׁבֵּר - לְשַׁבֵּר
 164. מְשַׁלֵּשׁ - לְשַׁלֵּשׁ
 165. מְלַקֵּט - לְלַקֵּט
 166. מְסַכֵּל - לְסַכֵּל
 167. מְגַשֵּׁשׁ - לְגַשֵּׁשׁ
 168. מְהַסֵּס - לְהַסֵּס
 169. מְזַנֵּב - לְזַנֵּב
 170. מְנַדֵּב - לְנַדֵּב
 171. מְרַמֵּז - לְרַמֵּז
 172. מְגַלֵּף - לְגַלֵּף
 173. מְדַלֵּל - לְדַלֵּל
 174. מְסַבֵּב - לְסַבֵּב
 175. מְכַשֵּׁף - לְכַשֵּׁף
 176. מְצַדֵּד - לְצַדֵּד
 177. מְשַׁדֵּל - לְשַׁדֵּל
 178. מְנַקֵּר - לְנַקֵּר
 179. מְמַתֵּג - לְמַתֵּג
 180. מְפַטֵּם - לְפַטֵּם
 181. מְשַׁכֵּל - לְשַׁכֵּל
 182. מְשַׂכֵּל - לְשַׂכֵּל
 183. מְפַדֵּר - לְפַדֵּר
 184. מְרַתֵּק - לְרַתֵּק
 185. מְמַגֵּר - לְמַגֵּר
 186. מְסַלֵּף - לְסַלֵּף
 187. מְגַמֵּד - לְגַמֵּד
 188. מְדַגֵּם - לְדַגֵּם
 189. מְנַבֵּל - לְנַבֵּל
 190. מְנַשֵּׁל - לְנַשֵּׁל
 191. מְפַגֵּר - לְפַגֵּר
 192. מְרַפֵּד - לְרַפֵּד
 193. מְזַקֵּק - לְזַקֵּק
 194. מְלַטֵּשׁ - לְלַטֵּשׁ
 195. מְהַגֵּר - לְהַגֵּר
 196. מְחַשֵּׁל - לְחַשֵּׁל
 197. מְפַלֵּג - לְפַלֵּג
 198. מְקַמֵּט - לְקַמֵּט
 199. מְאַשֵּׁשׁ - לְאַשֵּׁשׁ
 200. מְעַלֵּף - לְעַלֵּף
 201. מְאַכֵּל - לְאַכֵּל
 202. מְנַתֵּר - לְנַתֵּר
 203. מְבַלֵּף - לְבַלֵּף
 204. מְבַצֵּר - לְבַצֵּר
 205. מְנַגֵּר - לְנַגֵּר
 206. מְנַמֵּק - לְנַמֵּק
 207. מְחַכֵּךְ - לְחַכֵּךְ
 208. מְלַכֵּד - לְלַכֵּד
 209. מְעַקֵּם - לְעַקֵּם
 210. מְעַקֵּר - לְעַקֵּר
 211. מְרַקֵּד - לְרַקֵּד
 212. מְרַתֵּךְ - לְרַתֵּךְ
 213. מְחַפֵּף - לְחַפֵּף
 214. מְטַנֵּף - לְטַנֵּף
 215. מְפַשֵּׂק - לְפַשֵּׂק
 216. מְרַטֵּט - לְרַטֵּט
 217. מְהַתֵּל - לְהַתֵּל
 218. מְמַדֵּר - לְמַדֵּר
 219. מְעַמֵּל - לְעַמֵּל
 220. מְפַזֵּז - לְפַזֵּז
 221. מְקַזֵּז - לְקַזֵּז
 222. מְהַדֵּר - לְהַדֵּר
 223. מְטַכֵּס - לְטַכֵּס
 224. מְצַמֵּד - לְצַמֵּד
 225. מְדַקֵּר - לְדַקֵּר
 226. מְקַדֵּשׁ - לְקַדֵּשׁ
 227. מְבַתֵּק - לְבַתֵּק
 228. מְגַדֵּף - לְגַדֵּף
 229. מְחַשֵּׁשׁ - לְחַשֵּׁשׁ
 230. מְעַשֵּׂב - לְעַשֵּׂב
 231. מְרַבֵּד - לְרַבֵּד
 232. מְשַׁנֵּס - לְשַׁנֵּס
 233. מְזַגֵּג - לְזַגֵּג
 234. מְחַתֵּל - לְחַתֵּל
 235. מְטַבֵּל - לְטַבֵּל
 236. מְמַלֵּט - לְמַלֵּט
 237. מְנַכֵּשׁ - לְנַכֵּשׁ
 238. מְגַבֵּס - לְגַבֵּס
 239. מְנַמֵּר - לְנַמֵּר
 240. מְנַפֵּק - לְנַפֵּק
 241. מְנַקֵּד - לְנַקֵּד
 242. מְנַתֵּץ - לְנַתֵּץ
 243. מְעַטֵּר - לְעַטֵּר
 244. מְרַטֵּשׁ - לְרַטֵּשׁ
 245. מְחַטֵּב - לְחַטֵּב
 246. מְמַצֵּק - לְמַצֵּק
 247. מְמַקֵּשׁ - לְמַקֵּשׁ
 248. מְקַמֵּץ - לְקַמֵּץ
 249. מְרַדֵּד - לְרַדֵּד
 250. מְשַׁזֵּף - לְשַׁזֵּף
 251. מְאַטֵּם - לְאַטֵּם
 252. מְבַזֵּר - לְבַזֵּר
 253. מְחַלֵּט - לְחַלֵּט
 254. מְנַשֵּׁב - לְנַשֵּׁב
 255. מְצַלֵּק - לְצַלֵּק
 256. מְקַפֵּד - לְקַפֵּד
 257. מְגַבֵּב - לְגַבֵּב
 258. מְכַנֵּר - לְכַנֵּר
 259. מְלַבֵּב - לְלַבֵּב
 260. מְלַפֵּף - לְלַפֵּף
 261. מְסַגֵּף - לְסַגֵּף
 262. מְסַקֵּל - לְסַקֵּל
 263. מְעַמֵּם - לְעַמֵּם
 264. מְפַזֵּם - לְפַזֵּם
 265. מְפַלֵּל - לְפַלֵּל
 266. מְפַתֵּל - לְפַתֵּל
 267. מְצַ'פֵּר - לְצַ'פֵּר
 268. מְקַטֵּב - לְקַטֵּב
 269. מְרַצֵּץ - לְרַצֵּץ
 270. מְתַזֵּז - לְתַזֵּז
 271. מְתַשֵּׁר - לְתַשֵּׁר
 272. מְאַיֵּיד - לְאַיֵּיד
 273. מְאַיֵּיךְ - לְאַיֵּיךְ
 274. מְאַיֵּים - לְאַיֵּים
 275. מְאַיֵּיר - לְאַיֵּיר
 276. מְאַיֵּישׁ - לְאַיֵּישׁ
 277. מְבַדֵּד - לְבַדֵּד
 278. מְבַיֵּיל - לְבַיֵּיל
 279. מְבַיֵּים - לְבַיֵּים
 280. מְבַיֵּיץ - לְבַיֵּיץ
 281. מְבַיֵּישׁ - לְבַיֵּישׁ
 282. מְבַכֵּר - לְבַכֵּר
 283. מְבַשֵּׂם - לְבַשֵּׂם
 284. מְגַיֵּיס - לְגַיֵּיס
 285. מְגַיֵּיר - לְגַיֵּיר
 286. מְגַפֵּף - לְגַפֵּף
 287. מְגַפֵּר - לְגַפֵּר
 288. מְדַבֵּב - לְדַבֵּב
 289. מְדַוֵּור - לְדַוֵּור
 290. מְדַוֵּושׁ - לְדַוֵּושׁ
 291. מְדַיֵּיק - לְדַיֵּיק
 292. מְוַותֵּר - לְוַותֵּר
 293. מְזַוֵּוג - לְזַוֵּוג
 294. מְזַיֵּיף - לְזַיֵּיף
 295. מְזַכֵּךְ - לְזַכֵּךְ
 296. מְזַקֵּר - לְזַקֵּר
 297. מְחַיֵּיב - לְחַיֵּיב
 298. מְחַיֵּיג - לְחַיֵּיג
 299. מְחַיֵּיךְ - לְחַיֵּיךְ
 300. מְחַיֵּיל - לְחַיֵּיל
 301. מְחַשֵּׁק - לְחַשֵּׁק
 302. מְטַיֵּיב - לְטַיֵּיב
 303. מְטַיֵּיל - לְטַיֵּיל
 304. מְיַיבֵּב - לְיַיבֵּב
 305. מְיַיבֵּם - לְיַיבֵּם
 306. מְיַיבֵּשׁ - לְיַיבֵּשׁ
 307. מְיַילֵּד - לְיַילֵּד
 308. מְיַילֵּל - לְיַילֵּל
 309. מְיַיסֵּד - לְיַיסֵּד
 310. מְיַיסֵּף - לְיַיסֵּף
 311. מְיַיסֵּר - לְיַיסֵּר
 312. מְיַיצֵּב - לְיַיצֵּב
 313. מְיַיצֵּג - לְיַיצֵּג
 314. מְיַיצֵּר - לְיַיצֵּר
 315. מְיַיקֵּר - לְיַיקֵּר
 316. מְיַישֵּׁב - לְיַישֵּׁב
 317. מְיַישֵּׁר - לְיַישֵּׁר
 318. מְיַישֵּׂם - לְיַישֵּׂם
 319. מְיַיתֵּר - לְיַיתֵּר
 320. מְכַוֵּוץ - לְכַוֵּוץ
 321. מְכַזֵּב - לְכַזֵּב
 322. מְכַיֵּיל - לְכַיֵּיל
 323. מְכַיֵּיס - לְכַיֵּיס
 324. מְכַיֵּיף - לְכַיֵּיף
 325. מְכַיֵּיר - לְכַיֵּיר
 326. מְנַגֵּ'ס - לְנַגֵּ'ס
 327. מְנַוֵּוט - לְנַוֵּוט
 328. מְנַוֵּול - לְנַוֵּול
 329. מְנַיֵּיד - לְנַיֵּיד
 330. מְנַמֵּךְ - לְנַמֵּךְ
 331. מְנַפֵּס - לְנַפֵּס
 332. מְנַצֵּר - לְנַצֵּר
 333. מְסַוֵּוג - לְסַוֵּוג
 334. מְסַיֵּיג - לְסַיֵּיג
 335. מְסַיֵּיד - לְסַיֵּיד
 336. מְסַיֵּים - לְסַיֵּים
 337. מְסַיֵּיר - לְסַיֵּיר
 338. מְסַכֵּךְ - לְסַכֵּךְ
 339. מְסַמֵּר - לְסַמֵּר
 340. מְסַנֵּף - לְסַנֵּף
 341. מְעַוֵּור - לְעַוֵּור
 342. מְעַיֵּיף - לְעַיֵּיף
 343. מְעַיֵּיר - לְעַיֵּיר
 344. מְעַכֵּס - לְעַכֵּס
 345. מְעַמֵּר - לְעַמֵּר
 346. מְפַיֵּיד - לְפַיֵּיד
 347. מְפַיֵּיט - לְפַיֵּיט
 348. מְפַיֵּיס - לְפַיֵּיס
 349. מְצַיֵּיד - לְצַיֵּיד
 350. מְצַיֵּיץ - לְצַיֵּיץ
 351. מְצַיֵּיר - לְצַיֵּיר
 352. מְצַמֵּק - לְצַמֵּק
 353. מְקַיֵּים - לְקַיֵּים
 354. מְקַמֵּר - לְקַמֵּר
 355. מְרַפֵּט - לְרַפֵּט
 356. מְרַצֵּד - לְרַצֵּד
 357. מְשַׁגֵּל - לְשַׁגֵּל
 358. מְשַׁוֵּוק - לְשַׁוֵּוק
 359. מְשַׁיֵּיט - לְשַׁיֵּיט
 360. מְשַׁיֵּיךְ - לְשַׁיֵּיךְ
 361. מְשַׁיֵּיף - לְשַׁיֵּיף
 362. מְשַׁתֵּךְ - לְשַׁתֵּךְ
 363. מְתַוֵּוךְ - לְתַוֵּוךְ
 364. מְתַיֵּיג - לְתַיֵּיג
 365. מְתַיֵּיק - לְתַיֵּיק
 366. מְתַיֵּיר - לְתַיֵּיר