צורה: לְהִשְׁתַּמֵּשׁ

 1. מִשְׁתַּמֵּשׁ - לְהִשְׁתַּמֵּשׁ
 2. מִסְתַּכֵּל - לְהִסְתַּכֵּל
 3. מִשְׁתַּתֵּף - לְהִשְׁתַּתֵּף
 4. מִסְתַּדֵּר - לְהִסְתַּדֵּר
 5. מִסְתַּתֵּר - לְהִסְתַּתֵּר
 6. מִסְתַּלֵּק - לְהִסְתַּלֵּק
 7. מִסְתַּבֵּךְ - לְהִסְתַּבֵּךְ
 8. מִשְׁתַּלֵּט - לְהִשְׁתַּלֵּט
 9. מִשְׁתַּלֵּב - לְהִשְׁתַּלֵּב
 10. מִסְתַּגֵּל - לְהִסְתַּגֵּל
 11. מִשְׁתַּפֵּר - לְהִשְׁתַּפֵּר
 12. מִסְתַּמֵּךְ - לְהִסְתַּמֵּךְ
 13. מִשְׁתַּכֵּר - לְהִשְׁתַּכֵּר
 14. מִשְׂתַּכֵּר - לְהִשְׂתַּכֵּר
 15. מִשְׁתַּבֵּשׁ - לְהִשְׁתַּבֵּשׁ
 16. מִסְתַּפֵּק - לְהִסְתַּפֵּק
 17. מִסְתַּפֵּר - לְהִסְתַּפֵּר
 18. מִשְׁתַּדֵּל - לְהִשְׁתַּדֵּל
 19. מִשְׁתַּגֵּר - לְהִשְׁתַּגֵּר
 20. מִשְׁתַּקֵּם - לְהִשְׁתַּקֵּם
 21. מִשְׁתַּזֵּף - לְהִשְׁתַּזֵּף
 22. מִסְתַּגֵּר - לְהִסְתַּגֵּר
 23. מִשְׁתַּפֵּן - לְהִשְׁתַּפֵּן
 24. מִשְׁתַּלֵּם - לְהִשְׁתַּלֵּם
 25. מִסְתַּכֵּם - לְהִסְתַּכֵּם
 26. מִשְׁתַּמֵּט - לְהִשְׁתַּמֵּט
 27. מִשְׁתַּפֵּךְ - לְהִשְׁתַּפֵּךְ
 28. מִשְׁתַּנֵּק - לְהִשְׁתַּנֵּק
 29. מִשְׁתַּקֵּף - לְהִשְׁתַּקֵּף
 30. מִשְׁתַּדֵּךְ - לְהִשְׁתַּדֵּךְ
 31. מִשְׁתַּמֵּר - לְהִשְׁתַּמֵּר
 32. מִשְׁתַּתֵּק - לְהִשְׁתַּתֵּק
 33. מִסְתַּגֵּף - לְהִסְתַּגֵּף
 34. מִסְתַּמֵּם - לְהִסְתַּמֵּם
 35. מִסְתַּבֵּר - לְהִסְתַּבֵּר
 36. מִסְתַּיֵּיג - לְהִסְתַּיֵּיג
 37. מִסְתַּיֵּיד - לְהִסְתַּיֵּיד
 38. מִסְתַּיֵּים - לְהִסְתַּיֵּים
 39. מִשְׁתַּבֵּץ - לְהִשְׁתַּבֵּץ
 40. מִשְׁתַּיֵּיךְ - לְהִשְׁתַּיֵּיךְ
 41. מִשְׁתַּמֵּד - לְהִשְׁתַּמֵּד
 42. מִשְׁתַּפֵּל - לְהִשְׁתַּפֵּל