צורה: לְהִתְמַזְמֵז

 1. מִתְמַזְמֵז - לְהִתְמַזְמֵז
 2. מִתְפַּרְנֵס - לְהִתְפַּרְנֵס
 3. מִתְגַּלְגֵּל - לְהִתְגַּלְגֵּל
 4. מִתְרַבְרֵב - לְהִתְרַבְרֵב
 5. מִתְמַסְטֵל - לְהִתְמַסְטֵל
 6. מִתְאַגְרֵף - לְהִתְאַגְרֵף
 7. מִתְכַּרְבֵּל - לְהִתְכַּרְבֵּל
 8. מִתְפַּרְסֵם - לְהִתְפַּרְסֵם
 9. מִתְעַרְבֵּב - לְהִתְעַרְבֵּב
 10. מִתְבַּלְבֵּל - לְהִתְבַּלְבֵּל
 11. מִתְנַדְנֵד - לְהִתְנַדְנֵד
 12. מִתְדַּרְדֵּר - לְהִתְדַּרְדֵּר
 13. מִתְאַכְזֵב - לְהִתְאַכְזֵב
 14. מִתְבַּזְבֵּז - לְהִתְבַּזְבֵּז
 15. מִתְאַשְׁפֵּז - לְהִתְאַשְׁפֵּז
 16. מִתְלַכְלֵךְ - לְהִתְלַכְלֵךְ
 17. מִתְקַלְקֵל - לְהִתְקַלְקֵל
 18. מִתְמַרְמֵר - לְהִתְמַרְמֵר
 19. מִתְפַּרְפֵּר - לְהִתְפַּרְפֵּר
 20. מִתְאַקְלֵם - לְהִתְאַקְלֵם
 21. מִתְחַשְׁמֵל - לְהִתְחַשְׁמֵל
 22. מִתְגַּנְדֵּר - לְהִתְגַּנְדֵּר
 23. מִתְפַּלְסֵף - לְהִתְפַּלְסֵף
 24. מִתְאַכְזֵר - לְהִתְאַכְזֵר
 25. מִתְבַּרְבֵּר - לְהִתְבַּרְבֵּר
 26. מִתְאַפְשֵׁר - לְהִתְאַפְשֵׁר
 27. מִתְאַכְלֵס - לְהִתְאַכְלֵס
 28. מִתְמַמְשֵׁק - לְהִתְמַמְשֵׁק
 29. מִתְפַּלְפֵּל - לְהִתְפַּלְפֵּל
 30. מִתְהַפְנֵט - לְהִתְהַפְנֵט
 31. מִתְקַרְצֵף - לְהִתְקַרְצֵף
 32. מִתְאַסְלֵם - לְהִתְאַסְלֵם
 33. מִתְדַּלְדֵּל - לְהִתְדַּלְדֵּל
 34. מִתְחַרְבֵּשׁ - לְהִתְחַרְבֵּשׁ
 35. מִתְכַּפְתֵּר - לְהִתְכַּפְתֵּר
 36. מִתְלַחְשֵׁשׁ - לְהִתְלַחְשֵׁשׁ
 37. מִתְמַרְכֵּז - לְהִתְמַרְכֵּז
 38. מִתְנַפְנֵף - לְהִתְנַפְנֵף
 39. מִתְעַרְסֵל - לְהִתְעַרְסֵל
 40. מִתְעַרְפֵּל - לְהִתְעַרְפֵּל
 41. מִתְפַּקְשֵׁשׁ - לְהִתְפַּקְשֵׁשׁ
 42. מִתְפַּרְקֵד - לְהִתְפַּרְקֵד
 43. מִתְקַרְזֵל - לְהִתְקַרְזֵל
 44. מִתְאַוְרֵר - לְהִתְאַוְרֵר
 45. מִתְבַּרְדֵּק - לְהִתְבַּרְדֵּק
 46. מִתְחַסְפֵּס - לְהִתְחַסְפֵּס
 47. מִתְיַיפְיֵף - לְהִתְיַיפְיֵף
 48. מִתְכַּלְכֵּל - לְהִתְכַּלְכֵּל
 49. מִתְלַקְלֵק - לְהִתְלַקְלֵק
 50. מִתְמַגְנֵט - לְהִתְמַגְנֵט
 51. מִתְמַסְחֵר - לְהִתְמַסְחֵר
 52. מִתְמַסְמֵס - לְהִתְמַסְמֵס
 53. מִתְמַשְׂכֵּל - לְהִתְמַשְׂכֵּל
 54. מִתְנַמְנֵם - לְהִתְנַמְנֵם
 55. מִתְנַקְנֵק - לְהִתְנַקְנֵק
 56. מִתְעַרְבֵּל - לְהִתְעַרְבֵּל
 57. מִתְעַרְטֵל - לְהִתְעַרְטֵל
 58. מִתְפַּלְמֵס - לְהִתְפַּלְמֵס
 59. מִתְפַּנְצֵ'ר - לְהִתְפַּנְצֵ'ר
 60. מִתְפַּסְפֵּס - לְהִתְפַּסְפֵּס
 61. מִתְפַּרְכֵּס - לְהִתְפַּרְכֵּס
 62. מִתְקַוְצֵ'ץ' - לְהִתְקַוְצֵ'ץ'
 63. מִתְקַמְבֵּק - לְהִתְקַמְבֵּק
 64. מִתְקַרְנֵף - לְהִתְקַרְנֵף
 65. מִתְקַשְׁקֵשׁ - לְהִתְקַשְׁקֵשׁ