צורה: לְהִתְמוֹדֵד

 1. מִתְמוֹדֵד - לְהִתְמוֹדֵד
 2. מִתְעוֹרֵר - לְהִתְעוֹרֵר
 3. מִתְפּוֹצֵץ - לְהִתְפּוֹצֵץ
 4. מִתְאוֹשֵׁשׁ - לְהִתְאוֹשֵׁשׁ
 5. מִתְכּוֹפֵף - לְהִתְכּוֹפֵף
 6. מִתְרוֹצֵץ - לְהִתְרוֹצֵץ
 7. מִתְגּוֹרֵר - לְהִתְגּוֹרֵר
 8. מִתְמוֹטֵט - לְהִתְמוֹטֵט
 9. מִתְרוֹמֵם - לְהִתְרוֹמֵם
 10. מִתְעוֹפֵף - לְהִתְעוֹפֵף
 11. מִתְקוֹטֵט - לְהִתְקוֹטֵט
 12. מִתְפּוֹגֵג - לְהִתְפּוֹגֵג
 13. מִתְבּוֹדֵד - לְהִתְבּוֹדֵד
 14. מִתְפּוֹרֵר - לְהִתְפּוֹרֵר
 15. מִתְלוֹצֵץ - לְהִתְלוֹצֵץ
 16. מִתְקוֹמֵם - לְהִתְקוֹמֵם
 17. מִתְעוֹדֵד - לְהִתְעוֹדֵד
 18. מִתְמוֹסֵס - לְהִתְמוֹסֵס
 19. מִתְנוֹדֵד - לְהִתְנוֹדֵד
 20. מִתְהוֹלֵל - לְהִתְהוֹלֵל
 21. מִתְחוֹלֵל - לְהִתְחוֹלֵל
 22. מִתְנוֹפֵף - לְהִתְנוֹפֵף
 23. מִתְבּוֹסֵס - לְהִתְבּוֹסֵס
 24. מִתְגּוֹשֵׁשׁ - לְהִתְגּוֹשֵׁשׁ
 25. מִתְבּוֹלֵל - לְהִתְבּוֹלֵל
 26. מִתְרוֹשֵׁשׁ - לְהִתְרוֹשֵׁשׁ
 27. מִתְמוֹגֵג - לְהִתְמוֹגֵג
 28. מִתְגּוֹלֵל - לְהִתְגּוֹלֵל
 29. מִתְגּוֹדֵד - לְהִתְגּוֹדֵד
 30. מִתְבּוֹשֵׁשׁ - לְהִתְבּוֹשֵׁשׁ
 31. מִתְנוֹסֵס - לְהִתְנוֹסֵס
 32. מִתְנוֹצֵץ - לְהִתְנוֹצֵץ
 33. מִתְפּוֹקֵק - לְהִתְפּוֹקֵק
 34. מִתְרוֹפֵף - לְהִתְרוֹפֵף