צורה: לְהִתְנַהֵג

 1. מִתְנַהֵג - לְהִתְנַהֵג
 2. מִתְרַחֵק - לְהִתְרַחֵק
 3. מִתְרַחֵשׁ - לְהִתְרַחֵשׁ
 4. מִתְאַהֵב - לְהִתְאַהֵב
 5. מִתְאַחֵד - לְהִתְאַחֵד
 6. מִתְכַּחֵשׁ - לְהִתְכַּחֵשׁ
 7. מִתְרַחֵב - לְהִתְרַחֵב
 8. מִתְרַחֵץ - לְהִתְרַחֵץ
 9. מִתְנַהֵל - לְהִתְנַהֵל
 10. מִתְלַהֵב - לְהִתְלַהֵב
 11. מִתְנַעֵר - לְהִתְנַעֵר
 12. מִתְפַּעֵל - לְהִתְפַּעֵל
 13. מִתְנַחֵל - לְהִתְנַחֵל
 14. מִתְנַחֵם - לְהִתְנַחֵם
 15. מִתְבַּהֵר - לְהִתְבַּהֵר
 16. מִתְרַעֵם - לְהִתְרַעֵם
 17. מִתְלַחֵשׁ - לְהִתְלַחֵשׁ
 18. מִתְקַהֵל - לְהִתְקַהֵל
 19. מִתְלַהֵם - לְהִתְלַהֵם
 20. מִתְאַחֵר - לְהִתְאַחֵר
 21. מִתְכַּעֵר - לְהִתְכַּעֵר
 22. מִתְלַהֵט - לְהִתְלַהֵט
 23. מִתְמַעֵט - לְהִתְמַעֵט
 24. מִתְבַּהֵם - לְהִתְבַּהֵם
 25. מִתְוַועֵד - לְהִתְוַועֵד
 26. מִתְיַיהֵד - לְהִתְיַיהֵד
 27. מִתְיַיהֵר - לְהִתְיַיהֵר
 28. מִתְיַיחֵד - לְהִתְיַיחֵד
 29. מִתְיַיחֵם - לְהִתְיַיחֵם
 30. מִתְיַיחֵס - לְהִתְיַיחֵס
 31. מִתְיַיעֵל - לְהִתְיַיעֵל
 32. מִתְיַיעֵץ - לְהִתְיַיעֵץ
 33. מִתְכַּעֵס - לְהִתְכַּעֵס
 34. מִתְפַּחֵם - לְהִתְפַּחֵם
 35. מִתְקַעֵר - לְהִתְקַעֵר